Rozwój drukarek 3D – co zmieniło się na przekroju lat

Na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu lat drukarki 3d zyskały niebywale na popularności. W tym czasie z urządzeń, które częściej opisywane były w różnego rodzaju książkach i opracowaniach autorów zafascynowanych nowinkami technicznymi, przekształciły się w produkowane seryjnie urządzenia, z których coraz częściej korzystają projektanci i przedsiębiorcy z różnorakich branż gospodarki i przemysłu.

Rozwój drukarek 3d związany był z możliwościami i ułatwieniami, jakie urządzenia te przyniosły (a także – mogą jeszcze przynieść w branżach, w których nie są dotychczas szczególnie eksploatowane) dla rozwoju poszczególnych sektorów przemysłu oraz ułatwienia pracy nad prototypami lub projektami technicznymi i architektonicznymi. Nie oznacza to jednak, że już od samego początku promowanie wynalazku w postaci drukowania przestrzennego porównać można było do prostej drogi bez zakrętów i wybojów. Początkowe lata tak naprawdę nie wskazywały na to, by w krótkim czasie nastąpiło tak znaczne rozpowszechnienie tej technologii, z jakim mamy do czynienia w chwili obecnej. Warto więc poświęcić chwilę uwagi i ustalić, jak zmieniała się technologia druku 3d i jaka jest jego historia.

rozwój drukarek 3d

Pierwsze prace projektowe nad metodą druku przestrzennego podejmowane były we Francji początkiem lat 70 ubiegłego wieku. Dopiero jednak po około dziesięciu latach do organów patentowych poszczególnych krajów zaczęły wpływać pierwsze wnioski o udzielenie patentu (ochrony wynalazczej) projektom, których mechanizm działania zbliżony był do aktualnie stosowanego przy wytwarzaniu drukarek 3d. Powszechnie za datę powstania techniki drukowania przestrzennego uznaje się rok 1984, kiedy to Charles Hull (nazywany często ojcem technologii druku 3d) opracował, a w kolejnych latach opatentował pierwszą technikę druku 3d.

Rozwój drukarek 3D zapoczątkował erę druku przestrzennego

W kolejnych latach opracowywane były alternatywne metody druku przestrzennego, co ułatwiało rozwój samej technologii i jej popularyzację w różnych gałęziach gospodarki. Kolejnym przełomem w rozwoju drukarek 3d był rok 2006, kiedy to Adrian Bowyer zaprezentował prototypowy model drukarki przestrzennej przeznaczonej do wykorzystania w warunkach domowych. Stało się wtedy jasne to, że jedynie kwestią czasu pozostawać będzie szersze zainteresowanie tą technologią nie tylko przedsiębiorców, ale też pasjonatów i entuzjastów zamierzających wykorzystywać urządzenia te na potrzeby własne.

Nie minęło nawet kilka lat od tego wydarzenia, a na rynku pojawiać zaczęło się coraz więcej podmiotów, które wprowadziły do swojej regularnej oferty sprzedaży niskobudżetowe drukarki przestrzenne 3d, przeznaczone przede wszystkim na potrzeby konsumentów. Następne lata przyniosły szereg fuzji i przejęć, w które zaangażowani były poszczególni wytwórcy i producenci drukarek 3d. Doprowadziły one do intensyfikacji prac nad jeszcze bardziej zaawansowanymi technologicznie drukarkami, które mogłyby znaleźć inne zastosowania, aniżeli te, do których używane są aktualnie.

Co przyniesie przyszłość? Tego nie możemy przewidzieć. Możemy jednak być pewni, że producenci drukarek 3d nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i z pewnością nie jednokrotnie zaskoczą nas innowacyjnymi rozwiązaniami, które jeszcze bardziej spopularyzują druk przestrzenny 3d na świecie.

Jacek Krzyśkowiec

Prawdziwy pasjonata druku 3D. Od wielu lat śledzi rozwój technologii, projektant i naukowiec. W wolnych chwilach biegacz - maratończyk.

Więcej postów